‘Het Rijk heeft de uitvoering van de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wmo en allerlei andere taken bij de gemeente neergelegd’, zegt Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. ‘Daarbij worden veel persoonsgegevens verwerkt. Gemeenten pakken dat vanuit een regisseursrol integraal in samenhang aan. Als het om ingewikkelde meervoudige problematiek gaat, dan is dat volslagen invoelbaar. Maar wat de wetgever niet heeft gedaan, en dat is een belangrijke – zo niet de belangrijkste – tekortkoming, is het wettelijk te faciliteren.’ Zorgvisie: 22-02-2017.